Školní družina

Pokud chcete dítě přihlásit na příští šk. rok, pošlete nebo přineste ( můžete naskenovat nebo vhodit do schránky u školy) vyplněný Zápisní lístek – nejpozději do 20.června ! Můžete si …

Lidská vývojová stádia

V přírodovědě si žáci 5. A uvědomili, že lidé procházejí během života určitými vývojovými stádii, která také nakreslili. Práce se jim podařily a děkuji za pěkné obrázky. 

  • 22. května 2020
  • dana-seifertova
  • 4. B
  • 0

Co víme o Karlu IV?

Žáci do svých myšlenkových map čerpali z učebnice vlastivědy, ale i z různých zdrojů na internetu, knih a mohli navštívit i některé památky. Práce se jim podařily a získali spoustu …