Nejnovější příspěvky

Aktuality, školní akce atd.

Druhé kolo zápisu 11. 4. 2018

Vážení zájemci o 2. kolo zápisu, oznamujeme vám, že v prvním kole zápisu byla naplněna kapacita prvních tříd. Zápis přesto probíhat bude, ale děti z kritérií 2 – 5 budeme přijímat, …

Zápisové lístky

Vydání zápisových lístků (pro zákonné zástupce žáků 9. třídy a žáků 5. a 7. třídy hlásících se na víceletá gymnázia) Zápisové lístky budou vydávány na základě ověření totožnosti a proti …

Ohlédnutí za poetickým setkáním

Počátkem března proběhlo školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání, kterého se zúčastnilo celkem 16 úspěšných recitátorů z třídních kol: Rosolovská,  Citterbartová E., Hlavačková, Boháčová, Novotná, Hajná, Zeizingerová, Vančurová, Staňková, Růžencová, …