Kdo je kdo

Složení školské rady:

Za školu:

Irena Veselá – předseda

Za rodiče:

Eva Jarošová

Za zřizovatele:

Eliška Vejchodská