Vítejte

Základní škola U Školské zahrady, Praha 8 je devítiletá škola zřizovaná Městskou částí Prahy 8. ZŠ je příspěvkovou organizací, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Škola sdružuje základní školu, školní družiny a školní klub podle zákona č.561/2004 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství je v této podobě zařazena do sítě škol. Po mnoho let je škola součástí evropského projektu zdravá škola, jehož hlavním cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu.

Svým žákům se snaží dát základy kvalitního všestranného vzdělání, které by jim umožnilo bez problémů přejít na jakýkoliv další typ školy. Školní klub nabízí pestrou zájmovou činnost v mnoha kroužcích. Škola integruje děti s diagnózou LMD a poruch učení. Péčí o tyto děti se zabývá speciální pedagog, logoped a psycholog z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.

Budova školy je zděná, má 18 tříd (z toho velmi moderně vybavené pracovny fyziky, chemie, informatiky, jazyků a knihovna). Školní jídelna a družina jsou v samostatném objektu v zahradě školy. Celý areál je umístěn v krásném prostředí plném zeleně ve starší zástavbě Kobylis.

Jakub Berka

Comments are closed.