Oznámení o konání voleb do školské rady

Přípravný výbor svolává k volbám členů školské rady všechny oprávněné osoby (zákonné zástupce žáků, pedagogické pracovníky školy) dle §167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady Městské části Praha 8.

Volby se konají v úterý 2. 12. 2008 od 8.00 do 18.00 hodin v budově Základní školy, Praha 8, U Školské zahrady 4/1030.

Kandidáti navržení zákonnými zástupci:

Markéta Tišerová

Markéta Chmelová

Kandidáti navržení pedagogickými pracovníky:

Irena Veselá

Jakub Berka

Comments are closed.