Vánoční jarmark

2. 12. 2008 se na naší škole uskutečnil vánoční jarmark. Na tuto akci se všichni připravovali již od září.

Jarmark proběhl po celé budově školy. V přízemí a prvním patře se prodávaly výrobky prvního stupně, v druhém patře se nacházely výrobky žáků druhého stupně, zastoupena byla i školní družina.

Od rána byla ve škole velmi příjemná atmosféra. Nakupujících se sešla spousta, přicházeli i v průběhu dne. Prvňáčci svůj první prodej pojali velmi vážně a zodpovědně. Mladším ročníkům při prodeji pomáhali chlapci a dívky ročníků vyšších.

Jako novinka zde byl prodej zeleninových salátů, chlebíčků, čaje, kávy a limonády.

Nechyběla ani živá hudba – vystoupení folklorního souboru Osminka.

Tento soubor má hodně členů, ale zde vystoupili jen členové z naší školy: Jan Tůma, Kačka Tůmová, Anička Motalová, Jura a Honza Pavlíčkovi a Eva Kubátová – pod vedením paní Pavlíčkové a paní Tůmové.

Všem, kteří toto vystoupení shlédli se jim velmi líbilo a ocenili jej velkým potleskem.

Děkujeme všem, kteří se na tomto jarmarku podíleli.

Dík patří i rodičům, prarodičům – všem, kteří se přišli podívat a zakoupit drobné předměty vyrobené dětmi.

Zisk z této akce se použije na charitativní účely – adventní koncerty a zaplacení školného pro námi adoptovanou dívenku z Guineji Mariamu Soumah.

Stanislava Motalová

Comments are closed.