Zápis o volbách členů do školské rady

K volbám konaným v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4 dne 2. 12. 2008 se dostavilo 129 voličů z 637 oprávněných, což je 20,25%.

Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se stává paní Markéta Chmelová.

Za pedagogické pracovníky školy se členem školské rady stává RNDr. Irena Veselá.

Členem školské rady za MČ Praha 8 byl jmenován pan Josef Hájek.

Dana Kvačková

Comments are closed.