Názory žáků 3. a 5. tříd na program AJAX

Na naší škole probíhá po celý rok preventivní program. Je zaměřen na všechny věkové kategorie a na veškerou problematiku – drogová prevence, vlastní bezpečnost, nebezpečné nálezy, šikana a další. Jednotlivé přednášky, které jsou přímo ve škole, jsou pod vedením paní poručice Razimové – policistky České policie. Žáky 2.  ročníků po celý rok provází program AJAX. Každý žák má svůj pracovní sešit, ve kterém si v pravidelných měsíčních intervalech s pomocí již jmenované paní por. Razimové doplňují informace, které jsou členěny do témat. Společně se svými dětmi jednu třetinu vyplňují rodiče, další část třídní učitelka a poslední třetina je vysvětlena policistkou.

Žáci 1. stupně rovněž navštěvují Muzeum policie, kde jsou pro ně připraveny různé pořady – Barevný semafor, Šikana není hra, Kolo tety Berty. Jsou to malá divadelní přestavení, která velmi vhodným způsobem dětem vysvětlí danou problematiku a také poskytují řešení a odkazy, co by děti měly v dané situaci udělat. Rovněž spolupracujeme s Městskou policií hlavního města Prahy.

Zde jsou k nahlédnutí některé názory našich žáků na uvedené programy:

NEBEZPEČNÉ NÁLEZY

„Pod názvem pyrotechnika si asi každý vybaví petardy, rachejtle atd. pak si také možná představíte bomby, rakety apod. Já se teď zaměřím na zábavnou pyrotechniku. Je až tak zábavná? Když vám vybuchne v ruce, už tak zábavná není. Jako odstrašující příklad vám mohu dát svého vzdáleného bratrance, kterému pod košili vlétla rachejtle. Skončil s popáleným hrudníkem. Takže někdy zábavná pyrotechnika přestane být zábavná.

Na závěr chci říct, že je lepší být zdravý, než být bez ruky. Zamyslete se a možná změníte názor. O tomto tématu jsme měli ve škole přednášku. A já vám říkám, že mě přesvědčila.“

Matěj Humlíček 5.B

„Dnes bych rád uvažoval o tom, co mi může způsobit zábavná pyrotechnika a nalezená munice. Zábavná pyrotechnika má spoustu druhů, kategorií a typů. Od těch bezpečnějších až k těm nejnebezpečnějším na světě. O takovém nebezpečí musí lidé i děti vědět. Jsem rád, že jsme měli přednášku o tomto nebezpečí, ne ale vůbec o radosti, ale z toho, že mě upozornila na to nebezpečí. Bylo nám ukázáno, co se může stát. Může vás to opravdu vážně zranit… Možná i zabít.

Václav Choun 5.B

„To musí lidi pořád nějak hloupě riskovat? Někdy si lidé možná myslí, že jsou nesmrtelní a že klidně mohou spalovat pyrotechniku (jako jsme viděli ve škole v ukázce z preventivní přednášky z videa Policie ČR). Člověk je zkrátka hazardní hráč. Nestačí mu hrát automaty, že prohraje peníze,ale i svůj život…  Stojí to za to? Jistě, že ne! Někomu to pořád nedochází…“

Michaela Černá V.B

Preventivní program „Nebezpečné nálezy“ přiměřeným způsobem seznámil žáky 3. ročníků s nebezpečím trhavin, třaskavin, výbušnin a pyrotechniky a poučil, jak si počínat, což je v době před vánočními svátky a Silvestrem velmi aktuální. Myslím, že pořad splnil svůj účel – informovat a varovat.

Reakce a žáků na preventivní program VLASTNÍ BEZPEČNOST

„Povídali jsme si o správném chování. Třeba, že bychom měli mít klíče pod bundou nebo pod tričkem, protože by nás mohl nějaký zloděj uškrtit a mohl se dostat ke mně domů a něco nám ukrást. Pak jsme se koukali na film, kde jeden úchyl obtěžoval jednu holku.“

Vilém Šípal III.A

„Dozvěděla jsem se, že nemám mít mobil na krku.Také sem se dozvěděla, že nemám chodit ze školy sama. Když mě někdo moc dlouho sleduje, upozorním na sebe a začnu křičet. Také nemám nosit krátké sukně.“

Kristýna Vacková III.A

„Dozvěděla jsem se, že nemáme mít klíče na krku, ale v kapse. V dopravních prostředcích máme mít batoh na klíně nebo mezi nohama. Když za námi někdo jde, jdeme mezi lidi. Nemáme si hrát na ulici s telefonem. Když za námi někdo jde, zazvoním na sousedy nebo začnu křičet pomoc. Nikdy nesmím jet s někým cizím výtahem, raději půjdeme po schodech. Neříkáme nikomu cizímu svoji adresu a prostě se s ním nebavíme.“

Kateřina Synovská III.A

„Paní policistka nám pustila film o tom, co máme dělat kdyby nás někdo pronásledoval. Také se nemáme s nikým cizím bavit a neotevírat mu. Bylo to zábavné. Také jsme si říkali důležitá čísla: 158 – Policie ČR,156 –Městská policie ,155 – Záchranná služba, 150 –Hasiči a 112 –Integrovaný záchranný systém.“

Šimon Petráček III.A

Připravila: Stanislava Motalová a Věra Novotná

Věra Staňková

Comments are closed.