Jak se také učí v 5.B?

V tomto školním roce měli rodiče žáků 5. B možnost přiblížit dětem svoje povolání. Na třídní schůzce jsme se domluvili s paní učitelkou Hozákovou, že budeme průběžně docházet do třídy a dětem představíme svoje zaměstnání. Při mé návštěvě jsme si s dětmi nejdříve řekli, čím by chtěly být. Pak jsem jim krátce představila, co znamená být právníkem ve větší firmě. Největší část hodiny jsme věnovali dotazům. Byla jsem mile překvapená znalostmi dětí a u některých dotazů jsme se i zasmáli, třeba když se jsme se bavili o tom, jestli se v práci také hlásíme, když si potřebujeme odskočit.

Další zajímavou aktivitou 5. B byl projekt k českému předsednictví EU. Děti si připravily podrobné informace k jednotlivým členským zemím. Součástí prezentací byly vlastnoručně vyrobené velké mapy s vyznačením hlavního města a dalších měst, vlajkou země a doplněné zajímavými kresbami a fotografiemi (přímořských letovisek, typických živočichů atd.). My, rodiče, jsme se mohli zúčastnit jako novináři a případně položit otázky ke konkrétní zemi. Děti se zamyslely i nad posláním Evropské Unie a tím, zda její členové mají určité problémy a jak je řešit. Bylo vidět, že děti si své příspěvky pečlivě připravily a snažily se co nejlépe reprezentovat „svoji“ zemi, což se jim skvěle povedlo. Celým pásmem nás provázeli dva moderátoři, kteří se své role také zhostili na výbornou.

— Mgr. Simona Černá

Ester Kráčmarová

Comments are closed.