Nabídka výuky 2. cizího jazyka

Vážení rodiče.

Nabízíme žákům budoucích 7. a  budoucích 8. tříd výuku německého jazyka v rámci povinně volitelných předmětů. Žákům byly rozdány lístečky se základními informacemi. Prosíme všechny rodiče o navrácení vyplněných lístečků do pátku 3. dubna. Pokud se Vám lístek s informací nedostal, kontaktujte laskavě své třídní učitele.

Děkujeme

Věra Staňková

Comments are closed.