Zápis ze schůze školské rady 19. 2. 2009

1) Přítomni:

 • za ZŠ – p. Dana Kvačková
 • za rodiče – p. Markéta Chmelová
 • za Městskou část Praha 8 – p. Josef Hájek
 • za pedagogy školy – p. Irena Veselá
  2) Právní rámec pro fungování školské rady, seznámení s § 167a § 168 o školské radě

  3) Jednací řád školské rady ZŠ U Školské zahrady 4

  4) Volba předsedy – zvolena p. Irena Veselá

  5) Různé z návrhů p. Markéty Chmelové

– informace o programu prevence negativních jevů( drog, kouření, alkohol atd.) na škole
– návrh na prezentaci školské rady na webových stránkách školy (kdo je kdo, zápisy, komunikace e-mailem)
– obohacení webových stránek školy o aktuální programy probíhající na škole
– řešení dopravy v okolí školy – problematika přechodu křižovatky Střelničná
– plánovaná rekonstrukce školní jídelny a družiny

6) Návrh na příští schůzi školské rady 2. 4. 2009
–  hospodaření školy
–  výchovné poradenství a prevence

7) Členové rady školy zkontrolovali stav žákovských WC. Všechny toalety byly čisté, doplněn toaletní papír, tekuté mýdlo v dávkovačích i papírové ručníky. Jedny dveře, popsané nápisy fixem, vyčistí autoři vlastnoručně.

Dana Kvačková

Comments are closed.