Naše práce v Tereze

Výukový program třídy 4.A a 4.B ve Sdružení TEREZA dne 10.2. 2009

Co je to Sdružení TEREZA?

 Od roku 1990 pomáhá se zařazením environmentální výchovy do výuky v základních a středních školách a se zaváděním aktivizujících metod učení.

 Témata  výukového programu:    

  • Užovka v umyvadle 
  • Užovka v zásuvce

Popis programu Užovka v zásuvce

 Během tříhodinového výukového programu děti aktivní formou poznávaly, kde se  získává energie pro spotřebiče  v domácnosti a jak  je s ní  možno šetřit.

Prakticky si samy zkoušely  rozdíl v obsluze domácích elektrických spotřebičů  a jejich variant – ručně ovládaných nástrojů.  Např:  lux – lopatka a koště, el. pračka – valcha, televize – loutkové divadélko apod.  Pak děti srovnávaly, co je bavilo víc, co méně, jak to bylo namáhavé. Zajímavé zjištění bylo, že děti někdy více bavilo ručně pracovat s pomocí nástrojů, než jen zapnout a vypnout el.přístroj. Další forma získávání poznatků o elektrické energii byla práce s textem – s příběhem rozstříhaným na části. Výsledkem jejich práce byla snová dobrodružství chlapce Toma.

V prvním se Tomovi zdálo, že je pravěkou vodou, kapkou v moři, potokem, řekou…  voda je vtažena do turbíny  vodní elektrárny, přepravena do transformační stanice a  přeměněna v elektrickou energii s vysokým napětím, aby neexplodovala. Dále je vedena do el. zásuvky v Tomově pokoji, ve které je zapojen el. budík. Ten náhle zazvoní a Tom se probouzí ze sna.

Druhý a třetí příběh je varianta s uhlím a vzduchem  (tepelné a větrné elektrárny).

Každá skupina svůj příběh  zahrála jako představení.

Pak se děti  mohly samy rozhodnout, jakých přístrojů by se v domácnosti vzdaly nebo u kterých by snížily používání, a tím i spotřebu.  Některé děti se vyjádřily, že by se mohly vzdát  různých přehrávačů, televize i počítače.

Vyhodnocení:    

Výukový program v Tereze jsem zhodnotila z hlediska pedagogického i z hlediska organizace práce a použitých metod jako velmi přínosný, doplňující  některé znalosti z přírodovědy a vlastivědy. Jako zásadní hodnotím prožitkovou a aktivizující  metodu a velký prostor pro vyjádření  vlastních názorů a myšlenek. Děti program bavil.

— Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka 4. B.

Ester Kráčmarová

Comments are closed.