Šípková Růženka – představení dramatického kroužku

Divadelní představení Šípková Růženka bylo prezentací činnosti dramatického kroužku.

Malí herci mohli touto formou předat divákům jen malou část své celoroční práce. Těžištěm dramatické výchovy je totiž podpora osobnosti každého dítěte, zvláště v oblastech mluvních a pohybových dovedností, seberealizace i sebeovládání, rovněž i sociálního cítění a spolupráce.

Přítomní diváci se na vlastní oči přesvědčili, že nesporný úspěch uvedeného představení těšil nejen samotné děti, ale i nás – vedoucí dramatického kroužku.

Děkujeme tedy rodičům za zájem a ocenění naší společné práce. Zároveň děkujeme evangelickému sboru U Jákobova žebříku za dlouholetou spolupráci a možnost realizace divadelních představení v prostorách kostela.

— Ester Kráčmarová a Anna Hozáková

[nggallery id=11]

Ester Kráčmarová

Comments are closed.