Pomůcky pro školní rok 2009/2010

Sešity a pomůcky pro žáky I. stupně nakupují učitelé hromadně. Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky II. stupně upřesní učitelé žákům v průběhu prvního školního týdne.

Ester Kráčmarová

Comments are closed.