Stravování ve školním roce 2009/2010

Po dobu rekonstrukce jídelny se budou obědy dovážet ze ZŠ Dolákova, Praha 8. Vařit se bude pouze jeden druh jídla. Rekonstrukce bude pro nás všechny náročná, ale výsledek bude stát za to. Stavba začne 2. 9. 2009.

Ceny obědů pro školní rok 2009/2010

Žáci ve věku 7–10 let včetně – 23 Kč.
Žáci ve věku 11–14 let včetně – 25 Kč.
Žáci ve věku 15 a více – 26 Kč.

Upozornění:

Z technických důvodů se 1. 9. 2009 nebudou vydávat obědy.

Děkujeme za pochopení.

Dana Kvačková

Comments are closed.