Zahájení školního roku

Školní rok 2009/2010 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2009 v 8.00. Konec vyučování v 8.45.

S časovým rozvrhem první třídy pro první vyučovací týden budou rodiče seznámeni na informační schůzce 1. září. Pro všechny ostatní žáky platí konec vyučování po čtvrté vyučovací hodině.

Další informace o organizaci školního roku naleznete v sekci organizace školního roku.

Ester Kráčmarová

Comments are closed.