Nabídka kroužků ŠK pro školní rok 2009/2010

Pouze pro děti, které nechodí do družiny (děti z družiny dostaly nabídku družinových kroužků)

1. Sportovní hry
po 13.30 – 15.00
pro 5. tř, pí. uč. Danková

2. Taneční kroužek
út 13.30 – 15.00
pro 4. – 6. tř., pí. uč. Hrdličková

3. Zahradnický kroužek
po + pá 13.30 – 14.30
pro 3. – 5. tř., pí. uč. Jiroušková

4. Keramický kroužek
1. skupina st 14.00 – 15.30
2. skupina st 15.30 – 17.00
pro 1. – 9. tř, pí. vych. Štorková

5. Výtvarný kroužek
čt 14.00 – 15.30
pro 3. – 5. tř., pí. uč. Hrdličková

6. Informatika
1. skupina – výuka informatiky – po 13.30 – 14.15
2. skupina – počítačové hry – po 14.15 – 15.00 (pro 2. – 9. třídu)
p. Buchar

7. Pěvecký kroužek
po 14.00 – 14.15
pro 6. – 9. tř., p. uč. Gajdoš

8. Angličtina
1. tř pá 11.55 – 12.40
2. A po 13.00 – 13.45
2. B st 13.00 – 13.45

p. uč. Švehla

Přihlášky dostanou děti ve škole.

Kroužky budou otevřeny pokud se přihlásí alespoň 12 dětí – začínat budou 5. 10. 2009. Seznam kroužků a dětí bude vyvěšen na škole.

Školné je 100 Kč/měsíc za jakýkoliv počet kroužků (platí se čtvrtletně, dostanete složenku). Odhlášení platí pouze písemně s podpisem rodičů.

Přihlášky je nutno odevzdat ve škole nejpozději to 22. 9. 2009!

Ester Kráčmarová

Comments are closed.