Nabídka nepovinného předmětu

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám k základnímu rámci výukového programu na ZŠ U Školské zahrady nabídli nepovinný předmět Základy křesťanství, do kterého můžete děti v případě Vašeho zájmu přihlásit. Výuka bude probíhat ve skupince pomocí moderních pracovních listů, které děti různým způsobem upravují, provázená společným zpěvem, hrami, tvořivou dramatikou, prací se symboly a především snahou o vytváření přátelské atmosféry, kde je každý vítán. Děti můžete přihlásit vyplněním přihlášky, která je k dispozici u třídních učitelů nebo u zástupkyně ředitelky. Výuka začíná 15. 9. 2009 pro 1. až 5. třídu od 13.15 do 14.00.

— Farnost sv. Terezie, terezicka.sdb.cz

Ester Kráčmarová

Comments are closed.