Lampiónový průvod

Zveme vás na táborák, který se koná v pondělí 2. 11. 2009 od 15.30 na novém ohništi vedle horolezecké stěny u školního hřiště. Na programu bude opékání vuřtů (nezapomeňte přinést!) a v 17.00 se vydáme na Okrouhlík s lampióny.

Těšíme se na vaši hojnou účast!

Ester Kráčmarová

Comments are closed.