Jak se žilo mluvčím Charty 77 a jejich blízkým – beseda

Při probírání různých témat v hodinách rodinné výchovy v letošním devátém ročníku jsme využili i německý film „Životy těch druhých“, který se odehrával ve východním Německu v době těsně před revolucí a po ní. Protože se ukázalo, že toto téma je pro žáky velice zajímavé, věnovali jsme několik hodin diskuzi a srovnání německé reality s realitou socialistického Československa. Vyvrcholením tohoto tematického bloku byla diskuze s názvem „Jak se žilo mluvčím Charty 77 a jejich blízkým“. Pozvání přijal pan Miloš Rejchrt, evangelický farář a disident, mluvčí Charty 77 v letech 1980-1981, a paní Ester Janečková, moderátorka a herečka, dcera Marie Rút Křížkové, která byla mluvčí Charty 77 v letech 1983-1984.

Beseda proběhla 7. 4. 2010 v naší škole a zúčastnili se jí žáci devátých tříd. Dvě hodiny uběhly jako voda a to, že naši deváťáci poslouchali soustředěně, dokázali na závěr svými pozornými dotazy.

Rádi bychom velmi poděkovali našim hostům za jejich čas a ochotu, se kterou přijali naše pozvání. Zaujetí, se kterým vyprávěli své příběhy, přenesli i na své posluchače, a tak věříme, že tento společně strávený čas byl poučný a zajímavý pro obě strany. Ostatně – reakce našich žáků můžete posoudit sami:

Beseda mne velice zaujala. Paní Janečková a pan Rejchrt nás svými příběhy a zážitky vtáhli do minulosti. Bylo zajímavé dívat se na to očima lidí, kteří tuto dobu zažili. Byla to doba plná strachu, bolesti a určité nevědomosti, v které byli drženi všichni obyčejní lidé. A i přesto se našli lidé, kteří s tím bojovali. Byli natolik silní, stateční a houževnatí, že se nebáli vyjádřit svůj názor na situaci ve své rodné zemi. A za to jim patří velké uznání, že bojovali za naši zemi a za naši svobodu.

— Jolana Radinová, 9.A

Bylo to velmi zajímavé a poučné. Litovala jsem paní Ester, protože to, co si zkusila jako malé dítě, bylo otřesné. Její maminka musela být opravdu silný člověk.
Život v socialismu musel být jako život ve zlaté kleci. Zvenku vypadalo vše pěkně, ale uvnitř se člověk nemohl ani svobodně nadechnout, natožpak se dostat z klece ven.

— Anna Macurová, 9.A

Z tohoto setkání se starší generací, která zažila to, co jsem si nedovedl ani představit, jsem si odnesl upřímné názory, zážitky a skutečnosti hrdinů. Překvapilo mě, co vše byl režim schopen podniknout, aby znepříjemnil život těm, co vyslovují svůj názor a volají po svobodě. Mnohokrát mi rodiče říkali a vyprávěli, jak to bylo, ale oni neměli s tímto režimem takové problémy, jako Miloš Rejchrt a Ester Janečková. Jsem rád, že jsem měl možnost díky naší zástupkyni Ester Kráčmarové poznat a porozumět tomu, co se tu dělo.

— Marek Korbel, 9.B

[nggallery id=41]

Ester Kráčmarová

Comments are closed.