Jarní tání

Jak postupně odtávaly poslední zbytky sněhu letošní výjimečně dlouhé zimy, paralelně probíhala i významná rekonstrukce našeho webu. Možná jste si všimli několika drobných designových úprav – vězte ovšem, že úpravy, kterými web za několik posledních dnů prošel, nejsou pouze kosmetické. Hlavním motivem těchto změn byl fakt, že web v současné podobě byl sice funkční po stránce informační, ale rozhodně nijak výrazně neusnadňoval komunikaci v obráceném směru, tedy od vás směrem do školy. Toto jsme se rozhodli změnit.

Asi nejdůležitější změnou je přidání dvou kontaktních formulářů. První z nich naleznete na stránce s kontakty a dává vám možnost poslat dotaz přímo z webu. Přijde jako e-mail osobě, která má na starosti jeho zpracování a případné předání kompetentní osobě k vyjádření. Druhý formulář je zcela nový, nese název Schránka důvěry, a je zde jako možnost pro vyjádření jakéhokoliv názoru, stížnosti nebo problému. V případě, že se obáváte nějakého postihu, je možné do schránky odeslat zprávu zcela anonymně. Ke schránce má přístup pouze zástupkyně ředitelky (dočasně přebrala práci preventistky), která bude po případné konzultaci s výchovnou poradkyní rozhodovat o dalším osudu zprávy.

Druhou změnou je založení oficiální stránky školy na celosvětové síti Facebook. Na této stránce naleznete nejdůležitější informace a kontakty, stejně jako pozvánky na školní akce apod. Výhodou této formy prezentace je možnost okamžitě reagovat, pokládat upřesňující dotazy, nebo prostě jen vyjádřit svůj názor.

Poslední velkou změnou je zavedení diskuzního fóra Kavárna U Školské zahrady. Fórum je zatím v testovacím provozu, nicméně pokud by vám vyhovoval spíše tento způsob komunikace, jste všichni vítáni. Fórum by mělo sloužit pro vaše dotazy a připomínky, nemělo by však sloužit k řešení provozních záležitostí (omluvenky apod.). Pro tyto účely prosím nadále používejte e-mail na třídní učitele (připomínáme, že všichni učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@uskolskezahrady.cz).

Doufáme, že tyto změny budou ku prospěchu věci a zjednoduší komunikaci mezi vámi a školou. Pokud budete mít nějaké připomínky, neváhejte je prosím vyjádřit, ať už v komentářích k tomuto článku, pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře, na Facebooku nebo v novém diskuzním fóru.

Věříme, že tyto nové možnosti shledáte užitečnými a oblíbíte si je.

Jakub Berka

Comments are closed.