Obvodní kolo Pražského poetického setkání

Letošní rok byl pro recitátory na naší škole překvapivě úrodný – díky skvělým výkonům ve školním kole jsme si letos poprvé mohli dovolit obsadit všechny kategorie obvodního kola. Všech pět vyslaných žáků obstálo se ctí a úspěšně reprezentovalo naši školu a většina získala ocenění poroty:

Martin Matras za výstavbu textu (s postupem do krajského kola!)

Michaela Černá a Kateřina Malinová za výběr textu.

Benjamin Drápal za přirozený projev.

A co na to samotní účastníci?

My, kteří jsme postoupili z naší školní přehlídky do obvodního kola Pražského poetického setkání, jsme se jej zúčastnili 18. března 2010 v Domě dětí a mládeže Přemyšlenská.

Před samotným vystoupením se o nás postarala dvě děvčata, která se nás pokusila seznámit s ostatními účastníky z Prahy 8 a zbavit se trémy.

Vystoupení: Všichni jsme si měli připravit dvě vystoupení s literární tematikou. Ostatní děti se také velmi snažily, aby uspěly. V některých případech se to velmi povedlo a přednes působil přirozeně a seriózně.

Já: ostatní lidi byli skvělé publikum, navzájem jsme se podporovali a během přednesu panovala příjemná atmosféra. Připadalo mi to spíše jako pohodové povídání. Poté, co všichni vystoupili, jsme mohli napsat pochvalu jednotlivým vystoupením na anonymních papírcích
vhozených do obálek se jmény soutěžících.

Po přestávce byli vyhlášeni ti, kteří budou přednášet ještě druhý text. Výsledek byl očekávaný. Naše škola se umístila na slušných pozicích, sice jsme všichni nepostoupili do celopražského kola, ale není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

— Michaela Černá, 6. A

Na Poetickém setkání jsem sama účinkovala, tak vím, jaký je to pocit. Školní kolo je ještě v pohodě, tam jsou lidi, které aspoň trochu znáte a tolik se nestydíte.  Na obvodním kole bylo fajn, že jsme se šli nejdřív s asistentkami z DDM trochu rozmluvit a seznámit.

Když vstoupíte na pódium, je to jako kdybyste stoupli na suchou větev, která může každou chvíli prasknout, ale v průběhu recitace ta větev tvrdne a vy získáváte jistotu.

Když jsem seděla v hledišti a poslouchala jednu holku, která recitovala Macha a Šebestovou, nejdřív jsem si myslela, že je to perfektní, že nikdo nemůže být lepší, ale pak jsem zjistila, že tomu něco chybělo. To něco byl vlastní názor.

Z naší školy postoupil do krajského kola spolužák ze třetí třídy a asi pět lidí dostalo ocenění. Mezi ně jsem patřila i já.

Taky bych ráda pochválila porotu školního i obvodního kola, a to proto, že jsme se po recitaci mohli zeptat jakéhokoliv porotce na své chyby, a tím se dále zdokonalovat.

— Kateřina Malinová, 7. tř.

Bylo to pěkné, byla jsem ráda, že jsme se tam byli podívat. Benovi to šlo moc dobře. Já bych to asi nezvládla s mojí trémou :-)

— Sandra Murárová, 8. B

K básním a všeobecně k poezii jsem od malička měla pěkný vztah, ale kvůli mé stydlivosti mě ještě nikdy nenapadlo jít na jakoukoliv přehlídku. Moje rozhodnutí zúčastnit se silně ovlivnila báseň, kterou jsem dostala od paní učitelky na dramatickou výchovu (Jan Skácel – Uspávanka se starými domy). I když jsem nepostoupila, zkusila jsem to a alespoň trochu překonala trému.

— Eliška Suková, 7. tř.

Jsme rádi, že porota obvodního kola potvrdila výběr svých kolegů v našem školním kole a že naprosté většině postupujících se dostalo zaslouženého uznání i v obvodním kole.

Všem zúčastněným i oceněným gratulujeme a děkujeme. Martinovi Matrasovi držíme palce do dalšího kola.

Ester Kráčmarová

Comments are closed.