Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek 6. května 2010 proběhne na naší škole projekt Ochrana člověka za mimořádných situací. Účast přislíbili: Policie ČR, Městská policie, Hasičský sbor, Český červený kříž, Svaz civilní obrany a válečný veterán z Perského zálivu. Děti se během dopoledne vystřídají na jednotlivých stanovištích v tomto časovém rozvrhu:

1. ročník: 8.00 –  11.45

2. – 5. ročník: 8.00 – 12.40

6. – 9. ročník: 8.00 – cca 13.00 (ukončení během 6. vyučovací hodiny)

Odpolední vyučování pro všechny žáky odpadá.

S sebou: sportovní oblečení, za nepříznivého počasí pláštěnku, svačinu, blok a tužku.

— Ivana Venglářová

Ester Kráčmarová

Comments are closed.