Reakce na besedu „Jak se žilo…“

Vážená paní ředitelko,

na pozvání Vaší zástupkyně paní Mgr. Ester Kráčmarové jsem se 7. 4. 2010 účastnil besedy se žáky devátých tříd Vaší školy o tom, co a jak prožívali před listopadem 1989 lidé označovaní jako „disidenti“.  Na zdařilém průběhu této akce jistě měla nemalý podíl druhá přednášející, paní Ester Janečková, žena mediálně známá a oblíbená. Přesto dovolte, abych vyslovil uznání  všem, kdo toto setkání uspořádali, a zvláště žákům a žákyním devátých tříd. Jejich ukázněnost, pozornost i kvalita dotazů mne překvapily. Z tohoto setkání s mladou generací si odnáším velmi dobrý dojem.

V úctě
Miloš Rejchrt,
evangelický farář,
bývalý mluvčí Charty 77

Jakub Berka

Comments are closed.