Informace o školném

Ředitelka školy rozhodla, že školné v roce 2010/2011 činí za pobyt ve školní družině 200,- Kč měsíčně a za školní klub 100,- Kč měsíčně.

Zákonní zástupci, kteří pobírají dávky sociální podpory nebo odměnu pěstouna, mohou požádat o osvobození od úplaty.

Dana Kvačková

Comments are closed.