Slavnostní zahájení školního roku

Ve středu 1. září začal školní rok 2010/2011, na naší škole jubilejní padesátý. Kromě klasického zahájení vyučování jsme měli i den otevřených dveří, během kterého probíhaly přípravy na odpolední slávu. Ta byla zahájena v 16.00, a i když to ještě po poledni vypadalo na déšť, nakonec se počasí umoudřilo a během celého odpoledne i večera nám přálo.

Moderátorka Ester Janečková provázela publikum uplynulými desetiletími historie školy a vydatnou pomocí jí k tomu byli i současní a bývalí zaměstnanci školy, kteří svými vzpomínkami obohatili připravený program. Na závěr předala slovo paní ředitelce Daně Kvačkové, která mimo jiné představila almanach vydaný k této příležitosti a poté hosty pozvala na prohlídku nově zrekonstruované jídelny a družiny, kde bylo připraveno malé pohoštění.

O kulturní zážitek se postaralo vystoupení dětského souboru Osminka s folklórními tanci a zpěvy a improvizovaná kapela složená z žáků a zaměstnanců školy. V druhé části programu se o příjemnou atmosféru postarala kapela Naholou 25.

Příprava celé akce byla poměrně hektická, ale přesto věříme, že se vydařila a doufáme, že ve všech zúčastněných zanechala příjemný dojem.

Rádi bychom poděkovali paní Jiřině Rubešové, Marii Grosserové, Zdislavě Jančárkové, Jaroslavě Kleperádové a panu Pavlovi Jonášovi za jejich slova. I přesto, že od nás nedostali žádné varování, své úlohy zvládli na výbornou. Děkujeme samozřejmě také paní Ester Janečkové, která svým přátelským a profesionálním vystupováním působila jako lék proti nervozitě a trémě nás ostatních.

Doufáme, že jsme všem zúčastněným připravili řádný start do nového školního roku a těšíme se na spolupráci a návštěvu při dalších akcích školy.

[nggallery id=48]

Jakub Berka

Comments are closed.