Kroužky ŠK pro školní rok 2010/2011

Pro školní rok 2010/2011 jsou otevřeny následující kroužky školního klubu:

Keramika

(začínáme ve středu 6. 10., sraz u šk. hřiště)

1. skupina 14.00 – 15.30

2. skupina 15.30 – 17.00

Pobytový kroužek

Novinářský kroužek

(středa 13.45 – 15.15)

Příprava na přijímací zkoušky z M

(úterý 14.00 – 14.45)

Basketbal

(čtvrtek 15.30 – 16.15)

O další kroužky děti neprojevily dostatečný zájem, nebudou se tedy otvírat.

Složenky na školné dostanou děti ve škole koncem října.

Jakub Berka

Comments are closed.