Poděkování za Srdíčkový den

Občanské sdružení Život dětem děkuje žákům a žákyním naší školy i jejich rodičům za účast a spolupráci při „Srdíčkovém dni“, který se konal v září 2010. Díky této dlouhodobé pomoci můžeme dále v naší činnosti pokračovat a pomáhat kriticky nemocným dětem, dětem handicapovaným a opuštěným, ale i těm, které v srpnu zasáhly bleskové povodně s katastrofickými důsledky.

Žákyně a žáci vaší školy pomohli těmto dětem krásnou částkou 5 876,- Kč. Srdečně děkujeme za pomoc!

(Z dopisu občanského sdružení Život dětem naší škole)

Jakub Berka

Comments are closed.