Návštěva MŠ Na Pěšinách

Dne 21. 10. jsme navštívili po předchozí domluvě MŠ Na Pěšinách, která sídlí nedaleko od naší ZŠ.  Některé děti  se těšily více, protože se mohly znovu setkat se svými učitelkami a kamarády.  Cílem návštěvy bylo v rámci spolupráce s naší ZŠ se vzájemně poznat, pohrát si, popovídat. Prvňáci zazpívali a zahráli s Orffovými nástroji písničku „Já mám koně vrané koně“ a  zarecitovali báseň o říjnu. Děti z MŠ se na oplátku  představily pěknými říkankami, básničkami, a pak jsme si společně zazpívali. Někteří prvňáci byli požádáni, aby při slavnostním obřadu  předali medaile dětem, které již od září půjdou do školy. Popřáli jsme jim hodně štěstí.  Následovalo společné hraní si, vyprávění, dostali jsme také výborné a zdravé občerstvení.

Paní učitelky v MŠ se dětem velmi věnují, pamatují i na předškolní přípravu formou pracovních listů: kresebné cviky na uvolnění ruky pro pozdější psaní, procvičování jemné motoriky prstů, smyslového vnímání, paměti atd. Na závěr se děti společně proběhly a pohrály si na  pěkné a  nově upravené zahradě.

Těšíme se na další přátelské setkání, tentokrát u nás ve škole.

— Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka 1. B

[nggallery id=52]

Jakub Berka

Comments are closed.