Projektové dny

Co se bude dít?

V uvedených dnech budete pracovat ve skupinách, do kterých se přihlásíte, nebo budete zařazeni.

Budete se podílet na plnění úkolů a na prezentaci své práce.

Budete hodnotit prezentace ostatních.

Jak se to bude dít?

  1. Vyberete si dílnupočet míst v každé dílně je omezen, vyberte si proto více možností pro případ, že by se na vás nedostalo.
  2. Přihlásíte se do vybrané dílnyv úterý 12. dubna od 7.30 do 7.55 v bývalé jídelně. Po přezutí vám učitel v šatnách dá pořadové číslo, podle kterého se budete zapisovat. Každý může přihlásit jen sám sebe. Ti, kteří se nepřihlásí, budou do dílen zařazeni třídním učitelem.
  3. Vedoucí skupiny (učitel) vás bude informovat o konkrétních podmínkách.
  4. Od pondělka 18. do středy 20. dubna budete sbírat informace, třídit je a připravovat prezentace toho, co jste v rámci svého projektu zažili a poznali.
  5. V závěru se seznámíte s prací ostatních skupin a posoudíte ji vlastním hodnocením.

Anotace k jednotlivým projektům si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Věra Staňková

Comments are closed.