Poděkování za účast v Srdíčkovém dni

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje žákyním a žákům Základní školy, U Školské zahrady 4, Praha 8 za účast v dubnovém Srdíčkovém dni 2011 a finanční částku 5.880,-Kč získanou prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem.

Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy apod.

Děkujeme vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv.

Poděkování ve formátu pdf

Jakub Berka

Comments are closed.