Školné pro rok 2011/2012

Ředitelka školy stanovila školné na školní rok 2011/2012 takto:

  • za předškolní vzdělávání v MŠ: 700 Kč za měsíc
  • za zájmové vzdělávání v ŠD: 200 Kč za měsíc
  • za zájmové vzdělávání v ŠK: 100 Kč za měsíc

Dana Kvačková

Comments are closed.