Projekt tříd 1.AB „Čert a Káča“

Obě třídy prvňáků si připravily třídenní projekt, jehož cílem bylo seznámit žáky s odlišným způsobem výuky, než dosud poznali, také podpořit jejich komunikační a sociální kompetence.

Projekt vychází ze vzdělávacího programu Začít spolu, ve kterém pracují žáci samostatně v tzv. centrech aktivit. Prolíná se společná činnost celé třídy s individuálním plněním úkolů jednotlivými žáky.

Žáci měli připravené úkoly ve čtyřech  centrech s těmito názvy:

Matematika, Čtení, Psaní, Dovednosti (navlékání korálků, dramatizace pohádky). Obsah úkolů v  centrech vycházel z  pohádky Čert a Káča, se kterou se žáci podrobně v úvodu seznámili.

Během projektu byly děti rozdělené do čtyř skupin, jejich složení se neměnilo, za to se vystřídaly postupně ve všech centrech.

Pro úspěšný průběh  práce  bylo nutné společně vytvořit základní pravidla: např. : tichá práce – šeptání, pomáhat si a radit si, problém řešit ve skupině, teprve pokud nikdo neví, obrátit se na učitelku apod.

Poslední den vyjadřovali žáci své pocity a poznatky, hodnotili svou spolupráci ve skupinách. V rámci ateliéru ilustrovali kolorovanou kresbou pohádku Čert a Káča.

Na úplný závěr  třídy  vzájemně prezentovaly své zkušenosti, představily výsledky své práce na nástěnkách a společně si zazpívaly nacvičené písně „Utíkej Káčo, utíkej“ a „Byla jedna Káča“.

Projekt jsme vyhodnotili jako úspěšný, splňující svůj cíl. Žáci prokázali schopnost samostatné práce, spolupráce, příp. se učili řešit problémy, které nastaly. Většinu úkolů se snažili plnit bez pomoci učitele. Práce v centrech  byla pro ně nejdříve nezvyklá, potřebovali vysvětlování a motivování, nakonec je zaujala, ověřili si zde nejen své učební znalosti a schopnosti, ale hlouběji se vzájemně poznali při práci ve svých skupinách.

— Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka 1. B

[nggallery id=74]

Jakub Berka

Comments are closed.