HRÁTKY SE SLOVY aneb ROZUMÍME SI?

Kdy: úterý 15. listopadu od 12.35 do 15.30

Co: soutěže v následujících disciplínách

  • přesmyčky
  • čtení a význam cizích slov
  • porozumění textu
  • jazykolamy
  • improvizace v mluvním projevu
  • význam rčení
  • +překvapení

Klání bude probíhat v rámci dvou kategorií (I. kategorie 6. a 7. třída a II. kategorie 8. A, 8. B a 9. třída) a ve dvou kolech. V prvním kole soutěží žáci v rámci skupin mezi sebou ve druhém kole proběhne finále mezi skupinami. Skupiny budou reprezentovat ti nejlepší.

Vítězové si kromě vavřínů odnesou sladké překvapení pro svoji skupinu.

Věra Staňková

Comments are closed.