Aktualizováno: Oznámení

Přípravný výbor svolává zákonné zástupce nezletilých žáků ZŠ k volbám do školské rady.
Zákonní zástupci mohou volit od 2. 2. do 9. 2. 2012 jedním z následujících způsob:

  1. 2. 2. 2012 od 13 do 18 hodin v budově ZŠ
  2. 2. 2. – 9. 2. od 13 do 17 hodin v budově ŠD (během provozu ŠD)
  3. 2. 2. – 9. 2. přes internet

Pokyny k hlasování přes internet najdete na odkazu www.uskolskezahrady.cz/volby.

Z kandidátů navržených zákonnými zástupci přijaly kandidaturu:

Mgr. Hana Pešková a Mgr. Zdeňka Šípalová

Stručné informace o kandidátkách:

Mgr. Hana Pešková

Jsem absolventka magisterského studia filozofické fakulty, obor anglistika – historie, a studovala jsem také bohemistiku. Většinu svého profesního života se zabývám vzděláváním, ať již jako lektorka angličtiny, nabo jako manažerka či koordinátorka vzdělávacích projektů ve státní správě. Strávila jsem také rok studiem a prací v Austrálii. Na ZŠ mám dvě dcery na prvním stupni.

Mgr. Zdeňka Šípalová

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, aprobace pro 1. stupeň. Učím na ZŠ v Praze 8. Na naší škole pracuji mnoho let jako předsedkyně SRPŠ. Mé dítě navštěvuje 2. stupeň.

Dana Kvačková

Comments are closed.