Den ochrany zdraví za mimořádných událostí

Každý rok v jarním čase připravujeme pro děti opáčko z toho, jak si zachovat chladnou hlavu a použít zdravý rozum v situacích, kdy jde o život. Letos jsme si tento den naplánovali na 4. dubna a zaměřili se na hašení požáru.
Děti si v průběhu dne obešly tři stanoviště. Na jednom se dozvěděly vše důležité o vzniku požáru a jeho hašení, na druhém se učily poskytnout první pomoc při tepelných poraněních a na třetím si opakovaly, jak řešit stavy bezprostředně ohrožující život.

Na jednotlivých stanovištích si děti vyzkoušely:

1) První pomoc při tepelných poraněních

Příčiny tepelných poškození:

 • působení vysoké teploty při pobytu na slunci nebo v nevětrané místnosti
 • úrazy elektrickým proudem v domácnosti
 • úrazy elektrickým proudem v přírodě (vysoké napětí, zásah blesku)
 • kontakt s horkou plochou – opaření
 • vzplanutí oděvu
 • požár
 • poleptání chemikáliemi
 • působení nízké teploty – lokální i celkové

Stupně popálenin ve vztahu ke způsobu ošetření a délce hojení, pravidlo 1/9 zasažené plochy, pokroky v medicíně a lékařské metody při léčbě popálenin:

 • První pomoc při tepelných poškozeních – praktické ukázky
 • První pomoc při celkovém prochladnutí organismu a omrzlinách
 • Šok a protišoková opatření (5T – ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport)

2) První pomoc při stavech ohrožujících život:

 • zástava dechu
 • zástava srdeční činnosti – nácvik nepřímé srdeční masáže
 • šok
 • tepenné krvácení

3) Požáry:

 • nejčastější příčiny vzniku požáru
 • způsoby hašení požáru
 • bezpečnost při hašení požáru
 • hlášení požáru

Na závěr výuky si žáci pomocí testu zjistili, co vše si zapamatovali a pak už hurá na velikonoční prázdniny.

Za všechny zúčastněné učitele bych ráda pochválila děti za jejich zájem a zejména bych chtěla poděkovat za spolupráci žákům devátých tříd, kteří působili v roli asistentů jednotlivých učitelů a vyzkoušeli si tak trochu, jaké je to být na druhé straně barikády.

— Věra Staňková

[nggallery id=102]

 

 

Věra Staňková

Comments are closed.