Školní olympijské hry

V krásných slunečných květnových dnech proběhla na prvním stupni naše olympiáda. Ve středu 9. 5. bylo slavnostní zahájení. Děti si prohlédly výstavku knih a suvenýrů souvisejících s OH. Dozvěděly se o vzniku, tradici a symbolech OH. Vytvořily plakáty, které informovaly o důležitých faktech o jejich zemích a namalovaly vlajku „svého“ státu.
Ve čtvrtek 10. 5. se soutěžilo podle pravidel fair play v těchto disciplínách:

  • Skok do dálky
  • Slalomový běh
  • Šplh
  • Přeskoky přes švihadlo
  • Střelba na koš
  • Střelba na branku
  • Hod na cíl
  • Sprint
  • Trojskok

V pátek 11. 5. si žáci vyzkoušeli v testu, které znalosti o naší olympiádě jim utkvěly v hlavě. Podívali se na dokumenty a hrané či animované filmy s tematikou OH. Na závěr proběhlo vyhlašování nejlepšíchsportovců v jednotlivých disciplínách a slavnostní ukončení.

[nggallery id=107]

Jakub Berka

Comments are closed.