Projekt EDISON na naší škole

Ve dnech 17. – 21. září nás v rámci projektu EDISON, který zaštiťuje agentura AIESEC ČZU Praha, navštíví 8 studentů z nejrůznějších zemí. Jejich úkolem bude seznamovat žáky naší školy se svojí zemí a společně s nimi připravit závěrečné prezentace. Lektoři povedou výuku v anglickém jazyce. Témata se budou týkat zeměpisných a přírodopisných reálií, kultury, historie, svátků jejich země. Na prvním stupni představí typické dětské příběhy či pohádky nebo dětské hry.

Rozvrh lektorů v jednotlivých třídách:

pondělí

úterý

středa

čtvrtek + pátek

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Gauri (Indie)

4.

3.b

6.b

8.

6.a

5.a

9.a

9.b

7.

4.

6.a

Simona (Rumunsko)

5.b

9.b

8.

9.a

9.b

7.

8.

6.a

6.b

5.a

8.

Mohamed (Alžír)

7.

5.b

9.a

9.b

4.

8.

6.a

5.a

3.b

7.

7.

Aysel (Azerbajdžán)

5.a

7.

9.b

7.

3.a

6.a

5.b

6.b

8.

9.a

5.a

Gabriela (Mexiko)

3.a

5.a

7.

6.a

6.b

9.a

9.b

9.a

5.b

8.

5.b

Magdalena (Srbsko)

9.b

9.a

3.a

3.b

8.

6.b

7.

8.

9.a

9.b

6.b

Alvin (Indonésie)

9.a

8.

6.a

5.a

7.

4.

6.b

3.b

9.b

5.b

9.a

Franco (Argentina)

8.

4.

5.b

6.b

9.a

9.b

3.a

7.

4.

6.a

9.b

V tomto týdnu bude žáků 2. stupně upravena výuka na 5. vyučovací hodině každý den, bez odpoledního vyučování.

Třídní učitelé předají svým třídám pokyny k rozvrhu.

Věra Staňková

Comments are closed.