Důležité termíny ve školním roce 2012/2013

Jarmark
13. prosince 2012, 15 – 18 hodin

Den otevřených dveří
16. ledna 2013, 8 – 16 hodin

Zápis do 1. tříd
6. února 2013, 13 – 18 hodin
7. února 2013, 14 – 17 hodin

Konzultační hodiny
8. ledna 2013, dle rozpisu
9. dubna 2013, dle rozpisu

Informace k zápisu do 1. třídy

  • dle zákona se musí k zápisu dostavit děti, které k 31. 8. 2013 dosáhnou věku 6 let, dále žáci po odkladu;
  • rodiče předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce;
  • žádost o přijetí, resp. o odklad, bude vyplněna s rodiči na místě;

Kritéria pro přijetí stanoví ředitelka školy a budou zveřejněna na webu školy 1 měsíc před zápisem.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.