Služby školního psychologa

Od ledna roku 2013 bude na naší škole poskytovat služby školního psychologa Mgr. Jana Blažke.

Součástí této podpory je, mimo jiné, také nabídka konzultací pro rodiče žáků. Ti se mohou k paní psycholožce objednat telefonicky (284 680 367) nebo prostřednictvím e-mailu (psycholog@uskolskezahrady.cz).

Konzultační dny budou každé pondělí od 10 do 17 hodin v budově školy.

Tuto spolupráci se nám podařilo navázat díky projektu RAMPS – VIP III,  který je financován z prostředků ESF.  Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Pokud Vás zajímají podrobnosti k projektu, najdete je na www.nuov.cz/ramps-vip-iii.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.