Dopravní výchova

Na naší škole probíhá výuka dopravní výchovy. Nejintenzivnější je ve 4. a v 5. ročníku. Je podpořena návštěvami dopravního hřiště v areálu ZŠ Glowackého. Na kvalitu a úroveň výuky dohlížejí strážníci Městské policie Hlavního města Prahy. Žáci docházejí podle daného harmonogramu na lekce zdravovědy, teorie dopravní výchovy i na praktické jízdy na kole, které jsou nejoblíbenější.
Dopravní hřiště využívá i naše školní družina.

Dagmar Rauschová

Comments are closed.