Sdělení o přijatých žácích do 1. tříd

Ředitelka ZŠ a MŠ Praha 8, U Školské zahrady 4, rozhodla, v souladu s § 36 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů a v souladu s kritérii pro přijetí žáků do první třídy, o přijetí žáků s těmito identifikačními čísly:

1, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 85, 89, 97, 99, 101

Rozhodnutí o přijetí nezasíláme poštou. Vydáme ho zákonnému zástupci v případě potřeby na vyžádání v kanceláři školy.

Prosíme zákonné zástupce žáků přijatých na naší školu, kteří se rozhodli umístit své dítě na jinou školu, aby nás
o této skutečnosti neprodleně informovali telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme.

tel: 284 680 367

e-mail: vera.stankova@uskolskezahrady.cz

Věra Staňková

Comments are closed.