OVOCNÉ DNY

     Naše třída 3.B  pojala výuku na téma „ovoce“ formou několikahodinového bloku v předmětech prvouka, výtvarná a pracovní výchova. Nejprve si děti přinesly z domova různé druhy ovoce, včetně exotického, a  vnímaly,  popisovaly je hmatem, chutí, čichem, zrakem. Sestavily  společně  pojmovou mapu o tom, co už o ovoci znají. Podle uspořádání semen děti třídily ovoce na peckovice, bobule, malvice. Třídění si pak procvičily na interaktivní tabuli formou hravých testů. Z prezentací vyhledaných na internetu  získaly další informace a zajímavosti: např. do ovoce botanicky patří rajče, meloun  je zelenina apod.  Na závěr děti společně sepsaly, co se o ovoci dozvěděly nového.

      Své vjemy ze zkoumání ovoce děti vyjádřily výtvarně – malbou, modelováním, otisky rozříznutých plodů apod.  Následovala sladká odměna za dobře odvedenou práci – ovocné fondue.

                                                                                                                                                                               Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka

[nggallery id=136]

Dagmar Rauschová

Comments are closed.