Projektový týden

Jak se již za poslední roky stalo zvykem, s přelomem dubna a května přichází projektový týden. Tentokrát bude celý věnován tématu jazyků. V úterý  23.4.  bude na školní nástěnce vyvěšen seznam témat pro jednotlivé skupiny a ve čtvrtek  25.4.  se pak děti mohou do zvolených skupin zapsat.Zápis proběhne ráno od 7:30 hodin v učebně matematiky ve druhém patře.

 Tento rok budeme vybírat z devíti témat:

Výuka jazyků v České republice

Cizinci v České republice

Slovenština

Slang, jazyk zájmových skupin

Původ zeměpisných jmen

Křestní jména

Jazyk s humorem

Centrum jazykových změn

Znaková řeč, jazyk neslyšících

 Podrobnější informace k náplni činnosti jednotlivých skupin naleznou děti na nástěnce.

 

 Výuka jazyků v ČR

 Budeme pátrat, které jazyky lze v Čechách studovat, na kterých školách a v jakých kurzech.

 Zjistíme, které cizí jazyky můžeme nejčastěji studovat na středních školách a co všechno potřebují znát studenti k povinné maturitě z cizího jazyka.

 Překvapí nás, že při studiu na technických vysokých školách budeme také zdolávat povinně zkoušky ze dvou cizích jazyků. I matematici, ekonomové či stavaři se potřebují domluvit.

 Vypátráme i exotické jazyky. Je libo hebrejštinu? Sanskrt? Japonštinu? Čínštinu? Arabštinu? S některým z těchto jazyků se seznámíme blíže, abychom jej mohli porovnat s těmi, které známe.

 Zjistíme, že pro různé úrovně znalostí existují různé typy zkoušek a uvidíme, z čeho se tyto zkoušky skládají.

 Objevíme také jazykové školy, které se specializují pouze na výuku jazyků. Kolik stojí rok studia některého ze světových jazyků?

 

CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE

Chceš zjistit, s jakými problémy se u nás potýkají?

Troufáš si uskutečnit několik rozhovorů, či vytvořit pro ně podklady?

Dokážeš zjistit, jaké jsou podmínky pro získání občanství?

Chceš si i trochu zahrát  divadlo ?

Pak se staň na týden součástí této skupiny. 

 

 PŮVOD ZEMĚPISNÝCH JMEN

Náš tým bude pátrat v historii a zjišťovat:                                    

– kdy a jakým způsobem vznikla nejznámější zeměpisná jména na našem území                                   

– prozkoumá neobvyklé názvy měst a obcí  

– zaměří se také na původ názvů pražských ulic

– vypátrá, jak se zeměpisné názvy promítají do našich příjmení

– podívá se na Prahu a některé kraje z „ptačí perspektivy“

Kdo má elán a chce pracovat pro tým, je vřele vítán!

 

 ZNAKOVÁ  ŘEČ – jazyk neslyšících

Pojďte prozkoumat znakovou řeč.

Znaková řeč je jazyk neslyšících, jazyk, který jste mnohokrát mohli vidět například v televizi, ale je pro vás vlastně úplně neznámý.

Co budeme řešit? – např.:

-jaké jsou možnosti komunikace-znaková řeč, odezírání

-jaké problémy mají neslyšící v komunikaci se slyšícími

-pokusíme se naučit několik slov ve znakové řeči

 

CENTRUM JAZYKOVÝCH ZMĚN

Chceš se dozvědět, jaký vliv mají na tvůj jazyk počítače a SMS?

Láká tě moderování a všímáš si jazykových nešvarů v médiích?

Připoj se k nám!

 Budeme pracovat s internetem, půjdeme i na průzkumnou cestu.

Zjistíme, jak pracovat s řečovými vadami a ještě mnohem víc!

 Těšíme se na vás v našem 

CENTRU  JAZYKŮ A JAZYKOVÝCH ZMĚN!                                                                      

 Slovenština

 Co se dozvíme?

 V čem se mluvnice češtiny a slovenštiny liší?

(tvarosloví, pravopis a zvuková stránka češtiny a slovenštiny ve srovnání)

 V čem se liší slovní zásoba češtiny a slovenštiny?

(překladové slovníky česko-slovenské)

 Je potřeba se slovenštinu učit? A pokud ano, kde se učí?

(postavení slovenštiny v ČR, její výuka ve školách všech stupňů)

 Nakolik je slovenština příbuzná s češtinou?

(slovanské jazyky a dělení jazyků vůbec)

 Ve kterých obdobích patřili Češi a Slováci k sobě?

(historická geografie středoevropského prostoru)

 Které kulturní osobnosti spojovaly Čechy a Slováky?

(vybrané kapitoly z dějin české a slovenské literatury a kultury)

 Slovenština v dnešní Praze.

(turismus, vztahy češtiny a slovenštiny dnes)

 

 SLANG, JAZYK ZÁJMOVÝCH SKUPIN

            Jak mluvíme mezi sebou, my náctiletí?

            Je náš slang srozumitelný starším lidem?

           Máme rádi češtinu nebo dáme přednost angličtině a zkratkám?

           Oslovíme rodinu, své učitele a náhodné kolemjdoucí v ulicích,  budou nám rozumět?

 Pojďme se pobavit a ještě zjistit zajímavá srovnání

 

JAZYK S HUMOREM

Objevte krásu a humor českého jazyka !

Poznejte nejen česká přísloví , ale i známá či méně známá rčení !

Hledejte v příslovích sami sebe ! 

KŘESTNÍ JMÉNA

 

Chceš pátrat po tom, jaká křestní  jména se dávala našim babičkám a prababičkám( dědečkům a pradědečkům)?

Chceš zjišťovat, jaká křestní jména se dávají v současnosti?

Chceš se dovědět, jak nejčastější či nejméně obvyklá křestní jména vznikla a odkud pocházejí?

Jestliže ano, pak tě uvítám ve své skupině! 

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.