Ukázková hodina

Žáci pátých ročníků se v měsíci březnu zúčastnili ukázkové hodiny výuky fyziky na druhém stupni. Pro děti to bylo velmi zajímavé zpestření dosavadního způsobu prvostupňového vyučování, které není tak úzce specializované. Hodina se uskutečnila v učebně, která je pro tyto účely velmi dobře vybavena, pod vedením paní učitelky Novotné. Nechyběly ani  oblíbené názorné pokusy se základními fyzikálními jevy.

Přejeme tedy všem, aby jim jejich nadšení a zájem vydržely i do dalšího období příštích let.

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.