Projektový den „ Školní zahrada – místo pro relaxaci i výuku“

Díky hlasování rodičů i komise složené ze zástupců občanského sdružení Tereza a firmy Ikea jsme před nedávnem získali grant na realizaci tohoto projektu.

Před termínem projektového dne probíhala přibližně jeden měsíc organizační příprava a průběžná realizace úkolů ze zadání projektu. Naše třída 3.B, která je iniciátorem projektu, se nejdříve podle odborné literatury seznamovala se postupem zakládání záhonu a s  činnostmi spojené se zahradničením.  Jakmile se udělalo vhodné počasí, pustila se do zahradnických prací. Při rýpání země a čištění od drnů a plevele nám pomohla 6. třída pod vedením p. učitelky Martiny Fiňkové.

Následovalo vyměřování záhonků, opakované čištění půdy od kamínků i různých věcí (např. úlomků dlaždic, částí starého nářadí, různých zbytků odpadků ze staré skládky apod.).

Po nasypání zahradnické zeminy a hnojiva začalo sázení sazeniček nebo setí semínek květin, zeleniny, které si děti podle určitých kritérií samy vybraly. Každý žák si připravil referát o své rostlince, který obsahoval její základní botanický popis a užitečnost. Děti jsou na svůj záhonek právem hrdé a pečují o něj.

Mezitím byly vybírány vhodné lavičky pro relaxaci i výuku. Současně probíhala příprava popisných cedulí ke stromům a keřům na naší hezké školní zahradě. Výroba byla realizována dodavatelsky, profesionálně, aby cedule byly reprezentativní a odolávaly počasí.   Text na nich, tzn. botanický popis rostlin s uvedením zajímavostí, měla za úkol vytvořit 8. třída s třídní p. učitelkou I. Veselou. Zhostila se toho výborně, každý žák si vzal pod patronát jeden strom nebo keř.

Konečně nastal projektový den s prezentací výsledků předchozí usilovné práce. Zúčastnily se ho spolupracující třídy: 3. B, 6. třída a 8. třída se svými třídními učiteli, přišla se podívat také p. ředitelka D. Kvačková. Třída 3. B všem vysvětlila cíl projektu a prezentovala své zahradnické práce a činnosti. Na záhonku už rašily první rostlinky, hlavně ředkvičky a řeřicha. Každý žák 8. třídy představil svůj strom či keř a poreferoval o nich ostatním dětem. Projektový den se vydařil a všichni účastníci mohou být spokojeni se svou prací.

                                                                                                                                                                 Jaroslava Hrdličková, třídní učitelka 3. B

[slideshow id=142]

Dagmar Rauschová

Comments are closed.