Výuka finanční gramotnosti v 9. třídě

      V předmětu Základy ekonomie se  žáci  v průběhu školního roku seznamují s učivem  praktickým pro uplatnění v dalším životě: např. hotovostní a bezhotovostní peníze a placení, měna, ceny, výdaje a příjmy domácnosti, finanční trh (banky),  finanční produkty (spotřebitelské účty, úvěry, úroky) apod  Žáci projevili zájem zejména o výuku formou pracovních skupin a diskusí.

Ve třídě 9. B. si žáci měli sami vybrat aktuální témata, která je nejvíce zaujala z médií, a chtěli se o nich více dozvědět a porozumět jim.  Rozdělili si je mezi sebe a vypracovali z dostupných pramenů referáty. Prezentovali  je spolužákům a na jejich základě  se pak rozvinula další debata.  V návaznosti proběhlo tzv. diskusní fórum. Skupiny žáků si vylosovaly pojmy, které vyvolaly nejvíce zájmu a otázek:  KORUPCE, LOBBING, AMNESTIE, TUNELOVÁNÍ. Z již získaných znalostí, příp. doplněných ze zdrojů přes  PC (wikipedie atd.), skupinky společně vypracovaly  plakáty, kde ve stručnosti shrnuly základní definici problému a nejzajímavější informace.  Závěrem proběhla diskuse, ale místo u kulatého stolu, tak ve čtverci složeného ze školních lavic, aby byli žáci ve vzájemné interakci.  Žáci prokázali, že jim tato témata, často ve společnosti a médiích objevovaná, nejsou lhostejná.

Ing. J.Hrdličková

 [nggallery id=138]

Dagmar Rauschová

Comments are closed.