Informace ke konci školního roku

Ředitelka školy vyhlašuje na 26 – 28. 6. 2013 ředitelské volno. Důvodem je příprava školy na rekonstrukci elektrických rozvodů v 1. patře budovy.

Pro žáky 1. – 5. třídy bude v provozu školní družina. Doba provozu bude stanovena podle počtu zájemců. Zájemce o umístění dětí do ŠD je třeba nahlásit do 19. 6. přímo vychovatelkám nebo prostřednictvím e-mailu: jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz.

Všichni žáci budou mít obědy odhlášené. Obědy bude možno zajistit, avšak bez nároku na dotaci, tedy za cenu 65,- Kč za oběd. Informace u vedoucího ŠJ. Podrobné informace k závěru školního roku najdete na našich stránkách v následujících dnech.

Jakub Berka

Comments are closed.