Pasování na „opravdového“ čtenáře

Ve dnech 5. – 7. června 2013 se v prvních třídách uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků do řádu čtenářského. Za účasti rodičů, prarodičů a kamarádů z 9. tříd byly děti po přečtení krátkého textu třídními učiteli pasovány skutečným mečem na čtenáře. Prvňáčci pak dostali z rukou paní ředitelky (resp. paní zástupkyně) krásné čtenářské diplomy a malé dárečky. Premiérové pasování prvňáčků se vydařilo a doufáme, že děti budou nadále rády číst nejen ve školních lavicích.

Jana Kratochvílová

 

Dagmar Rauschová

Comments are closed.