Informace pro rodiče a strávníky – školní rok 2013/2014

Vážení rodiče a milí strávníci,

 dovolte mi, abych Vám před začátkem nového školního roku předal pár důležitých informací týkající se stravování v naší školní jídelně. Školní jídelna začíná v tomto školním roce vařit od pondělí 2. září 2013.

 Všichni strávníci (i ti co už chodili na obědy) musí být před začátkem stravování přihlášeni. Učiňte tak na této adrese: http://1url.cz/82Ba

 Pro rodiče PRVŇÁKŮ a dalších nových strávníků (např. studentů SŠ): po přihlášení vašeho dítěte ke stravování, napište email na jidelna@uskolskezahrady.cz a dohodneme se na dalších podrobnostech stravování vašeho dítěte (VS, číslo účtu atd.).

 Platba obědů

Ceny obědů jsou v souladu s vyhláškou o školním stravování (463/2011 Sb., příloha 2) stanoveny takto:

 Žáci 7 – 10 let                           26 Kč za oběd              paušální částka za měsíc 546 Kč

Žáci 11 – 14 let                          28 Kč za oběd              paušální částka za měsíc 588 Kč

Žáci 15 a více let                      30 Kč za oběd              paušální částka za měsíc 630 Kč

 Upravte prosím své trvalé příkazy na správné částky. VS a číslo účtu (100 993 468 / 0300) zůstává stejné.

 Dbejte prosím na to, aby příslušná částka na další stravný měsíc byla na účtu do konce měsíce předcházejícího (př.: stravné na říjen na účtě již v září).

 Výdej obědů

Ve výdeji obědů se nic nemění. Obědy budou vydávány jako v minulém roce od 11.45 do 14.15. Pro studenty SŠ Náhorní a cizí strávníky jsou vyhrazeny časové úseky, kdy mohou chodit na obědy. Čipy sloužící jako identifikace strávníka u výdeje vydává vedoucí ŠJ ZŠ pan Jan Martinovský a to za cenu 100 Kč. Jde o vratnou zálohu (platí při navrácení čipu v bezvadném stavu).

 

Odhlašování obědů

Pondělí je možné odhlásit ještě ten samý den do 8.00 a to buď telefonicky na 284 691 166 nebo emailem na jidelna@uskolskezahrady.cz. Jiné dny je nutno odhlašovat do 14.00 předchozího dne (tj. odhlásit středu lze do 14.00 v úterý). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby.

 

Kontaktní údaje jídelny

Email: jidelna@uskolskezahrady.cz

Tel: 284 691 166 (záznamník je funkční)

Aktuální jídelníčky a další veřejné dokumenty jídelny na http://zkracene.cz/n815

Číslo účtu jídelny: 100 993 468 / 0300 (ČSOB)

 

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Martinovský (vedoucí ŠJ ZŠ U Školské zahrady)

Dagmar Rauschová

Comments are closed.